English Polski

JAKUB      HAC

O MNIE GRY SPOŁECZNOŚĆ INNE

Student Inżynierii Oprogramowania


Kilka z moich projektów to:

Zapadanie funkcji falowej - praca inżynierska
Repozytorium na Github

Wieloosobowe kółko i krzyżyk z wyborem symbolu oraz obsługą wielu pokojów gry.
Repozytorium na Github

Oprogramowanie do przetwarzania obrazów na systemy Windows i Android wykorzystujące OpenCV.
Repozytorium na Github

Algorytm genetyczny napisany od zera w C#.
Repozytorium na Github

Wiele programów od automatyzacji prac domowych.
Raz programista, zawsze programista.

Aplikacja Java MVC TDD do zarządzania studentami, przedmiotami i ocenami.
(Projekt grupowy w którym głównie pisałem testy, a następnie pomagałem innym aby ich część kodu spełniała założenia tych testów)
Repozytorium na Gitlab